Virvelströmsseparator

Användningsområde: Separerar bort omagnetiska metaller såsom aluminium, koppar, zink och mässing.

Funktion: Induktion bildas av ett roterande magnetfält som inducerar virvelströmmen i metallerna. Materialet matas i trummans rotationsriktning medan metallerna separeras till den motsatta sidan.

Unikt: elme´s konstruktion separerar båda sidor om trumman. Detta gör elme överlägsen jämfört med den nu vanligaste metoden där materialets kastparabler, i samma rikning, används. Vi använder enbart superstarka neodymmagneter av högsta kvalité vilket säkerställer en mycket hög separerinsgrad. elme virvelströmsseparator är patenterad.

Användningsområden: Biobränslehantering, avfallshantering, metallåtervinning, plaståtervinning, eletronikåtervinning m.fl.