Planseparator

Separering av svagt magnetiska metaller exempelvis olika rostfria kvalitéer, dubb och stålcord m.m.

Användningsområde: Frånseparering av svagt magnetiska metaller exempelvis olika rostfria kvalitéer, dubb och stålcord m.m.

Funktion: Planseparatorn är uppbyggd av ett uppåtlutande separationsplan med starkt magnetiserad yta. Över denna lutande magnetyta löper ett medbringarband som för med sig metallerna uppåt för avlastning. Det omagnetiska materialet rasar däremot av bandet neråt.

Unikt: Planseparatorns utformning möjliggör separering av magnetiska föremål vilkas magnetiska attraktionskraft är mindre än dess egenvikt. Sådana separeringar har inte tidigare varit möjliga. Planseparatorn är patenterad i ett flertal länder såväl inom Europa som i USA.

Användningsområden: Fragmentering och återvinning av exempelvis olika rostfria material, däcksgranulering, elektronikåtervinning, restprodukter från keramisk industri m.fl.

 

Tekniska specifikationer

Arbetsbredd: 400 – 1500 mm
Lutning: Ställbar
Magneter: Superstarka neodym